Opleidingen Patroontekenen Instituut Cuppens Geurs

Om een idee te krijgen van de volgorde in de verschillende opleidingen met bijbehorende vaardigheden volgt hier een overzicht van de opleidingen van het instituut Cuppens Geurs.

Indien alle opleidingen in snel tempo met succes afgerond worden ben je nog steeds 8 tot 10 jaar intensief bezig !!  

BEGINCURSUS.
Tijdens deze cursus leert men eenvoudige kleding maken. Dit alles met basispatronen, die het Instituut uitgeeft. Deze basispatronen zijn gebaseerd op standaard- maten. De basispatronen kunnen vervormd worden tot ieder gewenst model.  


COSTUMIÈRE
De vakopleiding Costumière is uitgebreid gericht op het maken en versieren van kinderkleding en het maken van eenvoudige kleding voor volwassenen. Naast de theorie van het patroontekenen, zijn er de praktijklessen, waarin alle facetten van kleding maken behandeld worden.


COUPEUSE
De vakopleiding Coupeuse is uitgebreid gericht op het maken en versieren van dameskleding. Een Coupeuse moet in staat zijn de meest voorkomende kledingstukken te maken, bijv. lingerie, blouses, rokken, japonnen, pantalons, mantels en mantelkostuums. Tijdens de opleiding wordt aandacht besteed aan uitgebreid patroontekenen. In de praktijklessen worden de technieken voor het maken van zakken, tailleurskragen, enz. uitgebreid behandelt.    


MODEVAKTEKENEN
Deze opleiding is gericht op het technisch tekenen van patronen volgens modellen uit de modeplaat.
Patroontekenen is een techniek waarmee een passend kledingstuk wordt gemaakt. Het is de bedoeling de cursist gevoel voor vorm en verhoudingen bij te brengen. Tijdens de opleiding worden de voorkomende modellen uit de modeplaat getekend en in theorie uitgewerkt. Ook aan praktisch werk wordt aandacht besteed.
De cursus Modevaktekenen is geen cursus voor specifiek Mode- ontwerpen. Dit houdt niet in dat men niet zelf kan ontwerpen.
Na het volgen van de cursus Modevaktekenen kan de cursist alle modellen die men ziet of ontwerpt in een technisch patroon omzetten en maken.
Het is erg inspirerend zo met mode bezig te zijn.
Wij raden iemand die ontwerper wil worden steeds aan: leer eerst het vak. Dan kent men de mogelijkheden  van coupeverwerking in alle voorkomende modellen.    

LERARES IN HET MODEVAK
Deze opleiding gaat grondig in op de leerstof van voorgaande cursussen. De leerstof wordt uitgebreid met bruidskleding en avondkleding. Extra aandacht wordt besteed aan amazonekleding.
Na het behalen van het Leraresdiploma kan men lid worden van de Vereniging van Leraressen in het Modevak van het Instituut Cuppens- Geurs. Men kan zelfstandig les gaan geven en een eigen Modevakschool starten. Met het Leraresdiploma kan men, binnen het Instituut  alle opleidingen verzorgen waarvoor men zelf diploma heeft.

HOOFDLERARES
Deze opleiding is een samenvatting van voorgaande cursussen met extra aandacht voor details.
Wanneer deze opleiding wordt afgesloten met een zeer goed resultaat, kan men een zilveren medaille behalen.
Heeft men al deze cursussen met goed gevolg doorlopen, wat zo`n 8 à 10 jaar in beslag neemt, dan kan men er zeker van zijn een goede vakvrouw of -man te zijn, met voldoende ervaring om een eigen Modevakschool te beginnen of voort te zetten.

E-mailen
Bellen